Thành lập hai trung tâm khoa học dạng hai về Toán học và Vật lý tại Việt Nam

Thứ Năm, 24-08-2017, 09:43

NDĐT - Ngày 24-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam và bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ký thỏa thuận thành lập hai Trung tâm Khoa học dạng hai về Toán và Vật lý tại Việt Nam được UNESCO công nhận và bảo trợ.

Trung tâm dạng hai là loại hình các viện chuyên môn trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thông tin của các nước thành viên UNESCO. Trung tâm sẽ tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế, tổ chức các sự kiện khoa học và chuyển giao tri thức thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, lớp học; hỗ trợ khoa học cơ bản cho các nước trong khu vực, hướng tới các nước châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi; đóng góp vào các chương trình của UNESCO thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và hoạt động khác ở cấp quốc gia, khu vực.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam có Trung tâm Khoa học dạng hai được UNESCO công nhận và bảo trợ, và trở thành một trong bốn quốc gia trong khu vực ASEAN có Trung tâm Khoa học dạng hai trong lĩnh vực khoa học tự nhiên được UNESCO công nhận và bảo trợ.

Từ những năm 70-80 của thế kỷ trước, các nhà Toán học và Vật lý Việt Nam đã được tham gia vào các chương trình đào tạo và nghiên cứu ở Trung tâm vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP) của UNESCO. Từ đó đến nay, đội ngũ cán bộ Toán học và Vật lý Việt Nam đã lớn mạnh và trưởng thành, vị thế của Toán học và Vật lý Việt Nam được khu vực và thế giới ghi nhận. Với việc thành lập hai trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý, Việt Nam mong muốn thể hiện trách nhiệm của mình đối với việc phát triển khoa học cơ bản theo những mục tiêu của UNESCO đề ra; đồng thời chia sẻ, hợp tác hỗ trợ các quốc gia trong khu vực và các quốc gia đang phát triển khác trong hai lĩnh vực này. Các nhà khoa học Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học trên thế giới để cống hiến cho khoa học cơ bản.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova phát biểu, tin rằng các trung tâm sẽ đóng vai trò trụ cột trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các năng lực về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở ASEAN cũng như các khu vực ở châu Á, châu Phi; hỗ trợ các hoạt động đào tạo mới. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì thế giới cần có thêm một triệu nhà nghiên cứu nữa vào năm 2030 để có đủ nhân lực thực hiện Chương trình nghị sự về phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đã thông qua.

THANH QUÝ