Công nghệ vũ trụ Việt Nam đang chuyển hướng thành ngành công nghiệp

Thứ Năm, 12-12-2019, 17:52
Toàn cảnh Hội thảo khoa học về Công nghệ vũ trụ và ứng dụng ngày 12-12.

NDĐT – Ngày 12-12, Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học về Công nghệ vũ trụ và ứng dụng. Theo đó, từ năm 2020, Việt Nam sẽ chuyển hướng phát triển từ ứng dụng công nghệ vũ trụ thành một ngành công nghiệp vũ trụ.

Để thực hiện Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg ngày 14-6-2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam, Bộ KH-CN đã phê duyệt “Chương trình KHCN cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020”. Hội thảo khoa học về Công nghệ vũ trụ và ứng dụng được tổ chức là dịp các chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo khoa học về các nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KH-CN cho biết, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay để thúc đây nghiên cứu triển khai công nghệ vũ trụ vào thực tế. Từ 2006 đến nay, công nghệ vũ trụ có nhiều thay đổi và Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ KHCN và Viện Công nghệ vũ trụ xây dựng dự thảo chiến lược triển khai giai đoạn tiếp theo từ 2020. Theo đó, các hoạt động nghiên cứu công nghệ vũ trụ sẽ bước sang giai đoạn mới với cách tiếp cận mới, đó là phát triển ngành công nghiệp vũ trụ Việt Nam.

PGS, TS Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KH-CN phát biểu tại Hội thảo.

PGS, TS Doãn Minh Chung, Chủ nhiệm “Chương trình KHCN cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 cho biết, sau hơn ba năm triển khai, Chương trình đã tuyển chọn, trình phê duyệt để triển khai 37 đề tài, trong đó ba đề tài định hướng nghiên cứu cơ bản, tám đề tài theo hướng công nghệ và 26 đề tài ứng dụng. Trong số đó, có sáu đề tài thực hiện từ năm 2016, 16 đề tài thực hiện năm 2017, 15 đề tài năm 2018.

Tham gia thực hiện đề tài có các viện nghiên cứu, trường đại học khắp cả nước bao gồm Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đề tài được chọn để thực hiện có hàm lượng KHCN cao, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ giải quyết các vấn đề cấp bách của KHCN, tính ứng dụng xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời nâng cao trình độ nghiên cứu của các cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương.

Nhiều đề tài khoa học về công nghệ vũ trụ đã được trình bày tại Hội thảo và được đánh giá cao về tính ứng dụng như: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận ahnfh thử vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano; tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường, tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển; xây dựng hệ thống tích hợp thông tin đa nguồn phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia; nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám độ phân giải cao và trung bình, đa thời gian đánh giá tổng hợp tai biến môi trường vùng bờ biển Bắc Trung Bộ…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

THẢO LÊ