Hai phương án phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường

Thứ Bảy, 24-10-2020, 15:38
Đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, sáng 24-10

Nhận thấy việc căn cứ quy mô, tính chất và mức độ tác động đến môi trường để phân loại dự án phải thực hiện thủ tục môi trường nói chung là phù hợp, các đại biểu Quốc hội trao đổi về hai phương án phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường.

Ngày 24-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tại Báo cáo về những vấn đề lớn giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc căn cứ quy mô, tính chất và mức độ tác động đến môi trường để phân loại dự án phải thực hiện thủ tục môi trường nói chung là phù hợp. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh sửa Dự thảo Luật để báo cáo Quốc hội theo hai phương án, đồng thời các điều luật liên quan tương ứng cũng được chỉnh sửa theo.

Cụ thể, phương án 1, quy định phân loại dự án đầu tư thành bốn nhóm, gồm: (1) Dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phải có giấy phép môi trường (GPMT); (2) Dự án đầu tư chỉ phải thực hiện ĐTM và không phải có GPMT; (3) Dự án đầu tư không phải thực hiện ĐTM nhưng phải có GPMT; (4) Dự án không phải thực hiện ĐTM và không phải có GPMT. Từng loại đối tượng này có các tiêu chí cụ thể để xác định

Theo phân tích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, phương án này có ưu điểm là thuận tiện trong việc tra cứu đối tượng dự án tương ứng với các thủ tục môi trường phải thực hiện. Tuy nhiên, có nhược điểm là không áp dụng được các tiêu chí môi trường xuyên suốt để quản lý môi trường trong các dự án đầu tư; không bảo đảm linh hoạt trong việc điều chỉnh danh mục đối tượng phải thực hiện ĐTM, GPMT.

Phương án 2, là phương án tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, theo đó, quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường. Đồng thời, dự án đầu tư được phân thành bốn nhóm gồm: Có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, có nguy cơ, ít có nguy cơ và không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Theo phương án này, giao Chính phủ quy định tiêu chí cụ thể và ban hành danh mục dự án thuộc các nhóm I, II và III. Quy định này có ưu điểm là sử dụng thống nhất, xuyên suốt các tiêu chí môi trường trong xác định đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường; đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường.

Đại biểu Phạm Văn Tuân (Thái Bình) trong phiên thảo luận trực tuyến sáng 24-10, đề nghị nghiên cứu quy định phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường để làm căn cứ xác định danh mục dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, bảo đảm tính thống nhất của các luật có liên quan. Theo đại biểu, cần thực hiện phương án hai, là phương án quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường. Đồng thời, căn cứ vào tiêu chí dự án đầu tư được phân thành bốn nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, mức độ cao, có nguy cơ, ít nguy cơ, không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. "Quy định như vậy sẽ bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt các tiêu chí môi trường trong xác định đối tượng đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường, bảo đảm tính linh hoạt trong việc điều chỉnh danh mục đối tượng phải đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường" - đại biểu nói.

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 Chương, 175 Điều đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 6-2020 và tiếp tục gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là một bộ luật có phạm vi điều chỉnh rộng, có thể nói là tất cả mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội và liên quan đến người dân, nên hết sức phức tạp và khó.

“Kể từ lúc trình dự thảo đầu tiên cho đến nay, với tư cách là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, cùng với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm định, tôi biết rằng sự thống nhất, đồng thuận là cao, những ý kiến khác biệt đã thu hẹp lại”. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết. Ông đồng ý và thống nhất cao với tất cả ý kiến các đại biểu đã phát biểu và sẽ nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hơn. 

LÊ HÀ