Nghe thổi tò he

Thứ Ba, 21-01-2020, 00:22

Là tiếng nứt mầm

Điệu khẩn hoang gạn qua bao thế kỷ

Cơn lửa thốt trên môi người

Đất phơi gan ruột

Hu ù… hút… hu ù… hút…

Một dải nắng mưa rạch ròi bộc trực

Chập chùng ngàn xưa thâm trầm

Ngàn xanh chất phác


Cày cuốc… cày cuốc…

Lặn ngụp bao đời sương khói cỏ lau

Giở cát lật sình đào sông cắt núi

Lồng lộng vầng nón tơi

Chèo chống… chèo chống…

Hố khoan hố hợi đu ghềnh đội sóng

Nước mắt nụ cười à ơi lớn ròng

Máu xương đã thấmHu ù… hút… hu ù… hút…

Điệu thiêng thắp trên môi bình minh

Ngày dạt dào xô-nát đất đai

Cây xứ sở trổ niềm tin hoa trái.


Với làng gốm Thanh Hà, Hội An.

Đỗ Thượng Thế