Hoa trinh nữ

Thứ Ba, 21-01-2020, 00:22

Đóa hoa trinh nữ! Tôi đợi em

Mi lá khép, đôi mắt huyền mơ ngủ

Không dám nỡ, dù chỉ hơi thở nhẹ

Gió dịu dàng trời sóng sánh đầy trăng

Gió dịu dàng, nhè nhẹ dâng thầm

Giọt sương đêm rơi đằm trên mái tóc

Hoa trinh nữ! Tôi muốn thành lời nhắc

Sáng trăng vàng như vẻ lắm kiêu saNgỡ là hoa mà không phải là hoa

Là bài ca vang lên thánh thiện

Bờ đêm ngân, trăng vàng sóng sánh

Khoảng thinh không vẳng nét môi cườiPhút đợi em, giây phút kiệm lời

Lòng thắc thỏm mong ánh ngày ló rạng

Hoa trinh nữ giấu điều không thể khác

Nép khẽ khàng. E lệ dọc đường quen.

Nguyễn Trọng Văn