Bố Hạ

Thứ Ba, 21-01-2020, 00:22

Những viên sỏi lạo xạo bên đường

reo tiếng chuông vọng vào nỗi nhớ

trung du trung du đất thượng võ

mắt đăm đắm cười sau đồi sắn xanh.

Mùa dẻ đồi, ai cài hoa lên tóc

tiếng giáo gươm, ngựa gõ móng đổ dồn

lộc cộc lộc cộc, đường tung bụi lốc

bát rượu thề, ta uống cả si mê.Thèm vục đầu vào gầu nước mát

giếng đá ong ngăn ngắt mây trời

ta hôn trung du giữa chiều chuyển gió

ngọn khói đồi bữa ấy, nhớ hay quên?Ta cánh chim nhỏ nhoi bay mãi

em lạch suối trong vội vã xa nguồn

trung du từ ấy thành xa vắng

viên sỏi đồi đổ nhạc vang vang...

Vũ Từ Trang