Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo

Thứ Sáu, 21/06/2019, 00:19:44
 Font Size:     |        Print

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND xây dựng Hồ sơ "Hà Nội - Thành phố sáng tạo" ứng cử tham gia "Mạng lưới các thành phố sáng tạo" để trình UNESCO công nhận vào cuối năm nay. Ðây sẽ là bước tiến mới trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá thương hiệu của Thủ đô.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo do UNESCO công nhận, ra đời từ năm 2014. Ðến nay, mạng lưới này có sự tham gia của 180 thành phố đến từ 72 quốc gia. Ðặc điểm chung của những thành phố này là việc phát huy các yếu tố như: cơ sở hạ tầng văn hóa đô thị; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; sức hấp dẫn văn hóa (các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các sự kiện văn hóa); thói quen tiêu dùng văn hóa mới; cơ chế thúc đẩy sự phát triển của mọi tầng lớp lao động, tạo sự thăng hoa cho tầng lớp sáng tạo. Tại khu vực ASEAN, sáu thành phố đã tham gia mạng lưới này đều là những thành phố năng động, có bản sắc văn hóa và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa, trong đó có: Chiềng Mai, Phu-kệt của Thái-lan; Băng-đung, Pê-ka-long-an của In-đô-nê-xi-a và Xin-ga-po…

Thành phố sáng tạo là khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Song, theo đánh giá của các chuyên gia, Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng các tiêu chí để tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo. Hà Nội có cơ sở hạ tầng văn hóa tốt, nhiều công trình được thừa hưởng từ thời Pháp thuộc mang tầm khu vực; thành phố chú trọng xây dựng hạ tầng văn hóa, có hệ thống bảo tàng đa dạng bậc nhất Việt Nam, hệ thống rạp hát, rạp chiếu phim mới, hiện đại…

Bề dày văn hóa nghìn năm của thành phố tạo nên sức hấp dẫn về thương hiệu. Vẻ đẹp của thành phố và đời sống văn hóa phong phú đã thu hút các doanh nghiệp, nghệ sĩ, người tiêu dùng văn hóa và khách du lịch. Thành phố đã tận dụng những giá trị văn hóa để phát triển du lịch; từng bước hình thành thói quen tiêu dùng mới, gắn với văn hóa. Hà Nội cũng là nơi có những không gian sáng tạo, tạo cơ hội cho những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo phát huy khả năng.

Việc Hà Nội xây dựng hồ sơ ứng cử làm thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo phù hợp với Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, trong đó xác định Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước. Mặt khác, trong cuộc làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cách đây tròn một năm, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam M.Crốp cũng đã đề nghị Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Việc tham gia vào tổ chức này giúp Hà Nội phát huy sức mạnh văn hóa để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, từ tiềm năng đến thực tế vẫn còn những khoảng cách. Trong đó, Hà Nội còn thiếu cơ chế hỗ trợ về vốn, đất đai, đào tạo nguồn lực, hợp tác quốc tế, bảo vệ bản quyền và hình thành các dự án trọng điểm… để tạo sức hấp dẫn đầu tư trong công nghiệp văn hóa. Thành phố đã có những không gian sáng tạo nhưng ở mức độ nhỏ lẻ, chưa thu hút được nhân tài đam mê sáng tạo văn hóa và kết nối với thế giới bằng công nghệ hiện đại. Nhận thức về công nghiệp văn hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu. Chưa có doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực văn hóa. Cùng với việc xây dựng hồ sơ, thành phố cần tiếp tục chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để Hà Nội phát huy được sức mạnh văn hóa, trở thành thành phố sáng tạo thật sự khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Giang Nam

Chia sẻ