Hiệu quả từ công tác đánh giá cán bộ

Thứ Năm, 22/11/2018, 23:16:33
 Font Size:     |        Print
 

Hội nghị đánh giá cán bộ tháng 10-2018 của xã Tiên Dương, huyện Ðông Anh.

Công tâm, dân chủ, từng bước đi vào thực chất, những điểm nhấn ấy trong công tác đánh giá cán bộ tại huyện Ðông Anh (Hà Nội) không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, mà còn giúp việc thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn đạt kết quả tốt hơn.

Chủ động, trách nhiệm

Cuối tháng 10-2018, chúng tôi được dự buổi đánh giá cán bộ tháng 10 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ðông Anh. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sau khi báo cáo về các nhiệm vụ chung, từng đồng chí chuyên viên đã làm rõ hơn phần việc mình được giao, từ tiến độ đến chất lượng để làm căn cứ đánh giá. Trước kia, Ban Tuyên giáo cũng như các ban đảng của Quận ủy đều bị cho rằng rất khó định lượng công việc, nhưng nay tất cả công việc được cụ thể theo từng tuần, xem trong tháng đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy những gì, đã ban hành bao nhiêu văn bản hướng dẫn cơ sở, tổ chức các lớp bồi dưỡng thế nào. "Tất cả những việc đó, chúng tôi đều làm rất chi tiết, mọi người cùng tham gia nhận xét, đánh giá cho nên bảo đảm sự công bằng", Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Cường cho biết.

Tinh thần này cũng được Phòng Quản lý đô thị huyện thực hiện đến tất cả cán bộ, công chức. Chuyên viên Nguyễn Hữu Cường cho biết, việc đánh giá hằng tháng đã giúp cho bản thân chủ động hơn rất nhiều trong xây dựng kế hoạch, thay vì cứ phải "chạy theo" việc như trước kia, bởi nhiệm vụ đã được lên lịch sẵn, thậm chí là chi tiết đến từng ngày. Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Nguyễn Quang Ðặng nói: "Cứ cuối tháng, tất cả cùng ngồi lại đánh giá, xếp loại, có gì chưa đạt là chấn chỉnh, góp ý ngay. Mỗi cán bộ còn phải vạch sẵn xem tuần tới, tháng tới làm gì. Ðông Anh đang hoàn thiện đề án nâng cấp huyện lên quận, mà phòng tôi là chủ công nhiệm vụ này; ngoài ra còn hàng loạt việc khác trong quản lý đô thị, trật tự xây dựng, cho nên nếu không làm một cách khoa học sẽ khó đạt hiệu quả".

Với sự chủ động cao, ngay sau khi Thành ủy Hà Nội có Quyết định số 3814-QÐ/TU ngày 16-5-2018 ban hành khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị, Huyện ủy Ðông Anh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch để triển khai. Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn các xã, thị trấn và phòng, ban chuyên môn cách thức xây dựng kế hoạch, lịch công tác tuần; cụ thể hóa khung tiêu chí đánh giá cán bộ cho phù hợp thực tế. Từ tháng 7-2018, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện bắt đầu thực hiện đánh giá cán bộ hằng tháng.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Quốc Huy, việc đánh giá đã cơ bản dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, đơn vị, coi trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, dù mới được triển khai, nhưng việc đánh giá đã đi vào thực chất hơn, bước đầu tạo không khí dân chủ, công khai, minh bạch, giảm dần tình trạng chạy theo thành tích, hình thức. Tỷ lệ cán bộ, công chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 30% theo quy định. Việc phân cấp đánh giá trên quan điểm "ai giao việc, người đó đánh giá" đã tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tại xã Tiên Dương, tháng đầu thực hiện đánh giá, cán bộ địa chính Ðỗ Duy Nhâm chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ do bố trí, sắp xếp công việc không hợp lý, ảnh hưởng tiến độ nhiệm vụ được giao. Sau khi được nhắc nhở, chấn chỉnh, ông Nhâm đã đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hay tại Phòng Quản lý đô thị huyện, qua công tác đánh giá cán bộ đã tạo không khí làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Thí dụ trong tháng 10-2018, nhiều đầu việc quan trọng như tham gia thẩm định các dự án, quy hoạch, tham mưu cho UBND huyện ban hành 52 văn bản... đều xong đúng thời hạn.

Rõ người, rõ việc hơn

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Cường cho biết, việc đánh giá được nâng chất lượng hơn qua từng tháng theo đúng tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan. "Có đơn vị thuộc UBND huyện thảo luận chi tiết từng thang điểm của cá nhân. Cho nên có đồng chí, dù tự nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng khi tập thể đánh giá lại chỉ được hoàn thành tốt nhiệm vụ", đồng chí Cường chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đó, qua ba tháng thực hiện Quyết định 3814, Huyện ủy Ðông Anh cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế như: Một số nơi còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch công tác tháng và thực hiện quy trình tổ chức thực hiện. Ðánh giá chưa sát, chưa phản ánh đúng thực chất năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, khi xây dựng tiêu chí đánh giá chưa cụ thể đối với từng chức danh, gắn với vị trí việc làm dẫn đến tính định lượng chưa cao, biểu điểm chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho từng đối tượng.

Nguyên nhân tình trạng này được Huyện ủy Ðông Anh chỉ rõ, do một số cấp ủy chưa tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định về đánh giá cán bộ; có cán bộ, chủ chốt, người đứng đầu phòng, ban còn nể nang khi đánh giá, chưa thật sự quyết liệt trong phân công nhiệm vụ, chưa thường xuyên kiểm tra, đánh giá năng lực, chất lượng công việc của cán bộ dưới quyền.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Quốc Huy cho biết, để công tác đánh giá hiệu quả hơn, Huyện ủy yêu cầu các phòng, ban, đơn vị phải xây dựng kế hoạch công tác theo lịch từng tuần, từng tháng, từng quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Ðồng thời tiếp tục rà soát, căn chỉnh theo đề án vị trí việc làm, từ đó bổ sung hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, bảo đảm chính xác, khách quan hơn. Từ thực tế đơn vị mình, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Cường cũng đề nghị thành phố sớm xây dựng, hướng dẫn cơ chế khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tháng. Có như vậy mới tạo được động lực để công tác đánh giá cán bộ đạt hiệu quả cao hơn.

Bài, ảnh: Quốc Toản

Chia sẻ