Tập trung tu sửa công trình thủy lợi xuống cấp

Thứ Năm, 26/12/2019, 20:58:10
 Font Size:     |        Print

Từ năm 2016, TP Hà Nội thống nhất quản lý toàn bộ lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn; giao công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các công ty thủy lợi. Tuy nhiên, hiện nay công tác điều tiết tưới tiêu còn nhiều hạn chế, các công trình thủy lợi xuống cấp, ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân.

Theo Quyết định số 41/2016/QÐ-UBND ngày 19-9-2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế, xã hội, thành phố thống nhất quản lý toàn bộ lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn. Hiện nay, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi được thành phố giao cho bốn công ty thủy lợi trực tiếp quản lý. Trước khi thực hiện quy định này, các công ty thủy lợi chỉ quản lý các công trình thủy lợi liên xã, liên huyện và các công trình lớn. Các công trình thủy lợi này thường xuyên được đầu tư sửa chữa, nạo vét bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn sửa chữa thường xuyên giao cho các công ty thủy lợi, bảo đảm phát huy năng lực phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Còn các hợp tác xã, tổ hợp tác quản lý các công trình thủy lợi trong phạm vi của thôn, xã. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi này do người dân và các hợp tác xã đóng góp. Hiện nay, tất cả các công trình thủy lợi lớn nhỏ đều giao các công ty thủy lợi quản lý, với số lượng gần 2.000 trạm bơm, hơn 100 hồ chứa, hơn 3.000 km kênh mương và khoảng mười nghìn cống điều tiết tưới tiêu. Ðáng chú ý, sau khi bàn giao công trình thủy lợi từ các địa phương về các công ty thủy lợi quản lý, phần lớn hệ thống công trình thủy lợi do các địa phương bàn giao về thành phố quản lý được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác từ nhiều năm, không được sửa chữa thường xuyên cho nên đã xuống cấp, dẫn đến khó khăn trong việc cung cấp nước tưới và tiêu thoát nước.

Bà Nguyễn Thị Hoài, người dân xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh cho biết, vụ xuân năm 2019, cả xã bị thiếu nước sản xuất nghiêm trọng. Bên cạnh nguyên nhân do mực nước sông Hồng xuống thấp, việc trạm bơm Thanh Ðiềm nằm tại xã không thể vận hành khi mực nước sông thấp dưới 2 m, đã ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất cả xã. Hội Nông dân xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ phản ánh, hệ thống kênh mương do các công ty thủy lợi của thành phố quản lý hoạt động không hiệu quả, còn nhiều bất cập, hạn chế trong điều tiết tưới tiêu, dẫn đến khó cung cấp nước tưới và tiêu thoát nước khi úng ngập, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trước đây các công ty thủy lợi đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc quản lý, vận hành các công trình thủy lợi. Tuy nhiên khi tiếp nhận thêm gần 1.000 trạm bơm nhỏ, hơn 2.000 km kênh mương và hàng nghìn cống tưới tiêu từ các xã chuyển về, số lượng công trình thủy lợi tăng gấp sáu lần, trong khi các công ty thủy lợi không được tăng biên chế, dẫn đến công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn. Vai trò của người dân trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi không được phát huy. Nhiều công trình thủy lợi xuống cấp, không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa kịp thời. Một số trạm bơm không có nhà quản lý, công nhân phải dựng lều bạt ở ngoài đồng để vận hành máy móc, lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nguồn kinh phí phục vụ sửa chữa công trình thủy lợi do thành phố bố trí chưa đáp ứng được nhu cầu tu bổ kênh mương.

Ðể khắc phục những hạn chế trong việc triển khai phân cấp công trình thủy lợi, UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp các xí nghiệp thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai trên địa bàn các xã, phường, thị trấn quản lý. Ðôn đốc các hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nội đồng sau khi ký hợp đồng với các công ty thủy lợi. Các công ty thủy lợi trong mọi điều kiện phải đưa nước tới mặt ruộng, phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai; phối hợp các địa phương rà soát, kiểm tra các công trình hư hỏng, đề xuất tu sửa công trình bằng nguồn kinh phí nhà nước. Bên cạnh đó, hằng năm UBND thành phố bố trí kinh phí cải tạo, nạo vét một số tuyến kênh mương mới bàn giao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, cùng với chỉ đạo của thành phố, sở đề nghị các công ty thủy lợi xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa công ty thủy lợi và UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ hợp dùng nước, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong vận hành khai thác và bảo vệ công trình, hệ thống công trình thủy lợi. Rà soát, sắp xếp tinh gọn hợp lý nguồn nhân lực tại các công ty thủy lợi, bảo đảm sử dụng lao động hiệu quả. Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ hệ thống công trình. Trước mắt, các công ty thủy lợi tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống các công trình, lắp đặt trạm bơm dã chiến, thủ công, nhất là các trạm bơm ít phụ thuộc vào nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện và xây dựng kế hoạch lấy nước chi tiết, phấn đấu hoàn thành đưa nước lên đồng ruộng vào ngày 12-2-2020, kết thúc đợt lấy nước thứ hai, bảo đảm kịp thời phục vụ sản xuất của người dân.

Minh Vân