Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Thứ Năm, 05/12/2019, 21:34:22
 Font Size:     |        Print
 

Các đại biểu HÐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết về sử dụng đất. Ảnh: HƯƠNG THỦY

Tại kỳ họp thứ 11 khóa 15, HÐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. Tuy nhiên, bên cạnh việc thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nghìn héc-ta đất, nhiều đại biểu quan tâm hơn đến việc khai thác, sử dụng nguồn lực này sao cho hiệu quả.

Ngày 4-12-2018, HÐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ - HÐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2019. Ðến tháng 7-2019, HÐND thành phố ban hành Nghị quyết số 10/NQ - HÐND điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, trong đó có hơn 2.290 công trình, dự án thu hồi hơn 7.495 ha, 594 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ với diện tích gần 994 ha. Ngay sau khi có nghị quyết của HÐND, các sở, ngành thành phố đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng. Nhờ đó, đến hết năm nay, trên địa bàn thành phố có 1.535 dự án thu hồi đất, với diện tích gần 5.040 ha, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Tuy nhiên, kết quả thu hồi đất vẫn đạt thấp, tương đương 67% kế hoạch thu hồi đất theo nghị quyết của HÐND thành phố.

Theo đại diện UBND thành phố Hà Nội, nguyên nhân việc thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ còn chậm là do một số quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường còn chồng chéo, chuyển tiếp qua nhiều luật, dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài. Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do một số hộ dân có tâm lý chờ đợi giá đất năm 2020 sẽ tăng, cho nên không hợp tác trong công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm, lập phương án giải phóng mặt bằng. Nhiều chủ đầu tư triển khai cầm chừng, nghe ngóng thị trường. Một số địa phương, đơn vị lập, thực hiện dự án; chuẩn bị quỹ đất sạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá chậm trễ.

Trước đó, tại buổi thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu đã nêu băn khoăn liên quan đến việc thu hồi đất, khai thác nguồn lực đất đai và việc phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, thu nhập cho nông dân. Ðại biểu Ðoàn Văn Trọng (huyện Mê Linh) cho biết, trên địa bàn huyện Mê Linh có khu công nghiệp Quang Minh 1 đã đưa vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội rất lớn cho huyện và người dân. Còn khu công nghiệp Quang Minh 2 được quy hoạch từ năm 2002, nhưng đến nay chưa triển khai, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong khi đó, có rất nhiều nhà đầu tư khác muốn đầu tư xây dựng khu công nghiệp mà không được. Bên cạnh đó, nhiều dự án khu đô thị chậm triển khai, đất đai bỏ hoang lãng phí, gây bức xúc dư luận. Vì vậy, thành phố cần xem xét năng lực của chủ đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án vào hoạt động, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Ðại biểu Nguyễn Văn Thắng (quận Tây Hồ) góp ý: Thành phố đã triển khai rất nhiều mô hình phát triển nông nghiệp, nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao. Sản xuất nông nghiệp của thành phố vẫn nhỏ lẻ, manh mún, phát triển chậm. Các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp rất ít. UBND thành phố cần có giải pháp để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đưa những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất thay cây lúa, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

Tại báo cáo thẩm tra của HÐND thành phố, Trưởng ban Kinh tế, ngân sách HÐND Hồ Vân Nga đề nghị UBND thành phố cần làm rõ thêm nguyên nhân thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố đạt thấp. Rà soát, xem xét đưa ra khỏi danh mục các dự án BT (xây dựng, chuyển giao) và các dự án đối ứng BT chưa xác định đủ điều kiện hoặc đã hết thời gian thực hiện. Tiếp tục cập nhật các dự án, công trình đã và đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng cần chuyển tiếp thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; công trình dân sinh bức xúc của các địa phương đã đủ điều kiện đưa vào danh mục, để có thể triển khai dự án ngay từ đầu năm 2020.

Giải trình những nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung cho biết, trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, trình HÐND thành phố xem xét vào kỳ họp trong năm. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, trình Thường trực HÐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

HÐND thành phố đã thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020, với diện tích hơn 8.050 ha, trong đó có 1.577 dự án, với diện tích 5.355 ha chuyển tiếp từ năm 2019 và 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích gần 359 ha. HÐND thành phố yêu cầu, trên cơ sở danh mục này, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện thì các địa phương bố trí. Các dự án ngoài ngân sách, chủ đầu tư cần bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm đủ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

MINH VÂN