Tài chính - Ngân hàng

Xóa rào cản để vươn lên

Thứ Năm, 11/01/2018, 14:00:56
 Font Size:     |        Print

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

Do vậy, thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Riêng với phát triển kinh tế, Hà Nội sẽ tập trung xử lý những tồn tại, hạn chế vốn được coi là những vấn đề thành phố còn “nợ”; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; kịp thời xóa bỏ rào cản, khó khăn vướng mắc, phát triển mạnh doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả… Hà Nội phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,3 đến 7,8%; trong đó, dịch vụ tăng 6,9 đến 7,1%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,2 đến 8,6%, nông nghiệp tăng 2 đến 2,5%, thuế sản phẩm tăng 9,3 đến 9,4%. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn là 10,5 đến 11%, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu là 7,5 đến 8%.

Trong bối cảnh được dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, các chuyên gia kinh tế cho rằng, những thách thức đó sẽ tác động trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng, đòi hỏi thành phố phải có những quyết sách kịp thời, quyết liệt, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn tin tưởng Hà Nội sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tạo và nuôi dưỡng nguồn thu. Bởi trong năm qua, dẫu có nhiều khó khăn, song bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Thủ đô Hà Nội đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao. Phó Tổng cục trưởng Thuế, kiêm Cục trưởng Thuế Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết, tính đến ngày 31-12-2017, số thu do Cục Thuế thực hiện đạt 190.852 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán năm, tăng 17% so với thực hiện năm 2016. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với năm 2016, như thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng hơn 25%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,7%...

Để đạt được thành tích đó, Hà Nội đã tích cực cải cách hành chính, rút gọn đầu mối, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp lớn, tạo nguồn thu ngân sách. “Hà Nội xác định thu ngân sách luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, ngay từ khi được giao nhiệm vụ thu, thành phố đã có những chương trình hành động cụ thể để thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh những giải pháp do Cục Thuế, Hải quan nêu, lãnh đạo thành phố thường xuyên liên lạc với các đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, lãnh đạo Cục Thuế, Hải quan để đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết.

Năm nay, Cục Thuế Hà Nội được Bộ Tài chính, HĐND và UBND thành phố giao dự toán thu 218.270 tỷ đồng, tăng 20%. Để hoàn thành, ngay từ đầu năm 2018, Cục Thuế quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sắp tới, sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Cùng với đó, tập trung thực hiện đồng bộ năm nhóm giải pháp, trong đó, thực hiện tốt cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý thuế; tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kiên quyết thu hồi nợ thuế…

Trung Vũ