Tài chính-Ngân hàng

Tạo đà từ những chuyển biến

Thứ Năm, 02/11/2017, 16:46:02
 Font Size:     |        Print

Báo cáo về kết quả tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, kinh tế - xã hội Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Tính chung trong 10 tháng của năm 2017, sản xuất công nghiệp tăng 6,9%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ 9,6%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9.625 triệu USD, tăng 9,8%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,36% so cùng kỳ.

Cùng với đó, thương mại, du lịch, vận tải duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Thành phố tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư. Thu ngân sách 10 tháng đạt 162.054 tỷ đồng, bằng 79,14% dự toán, tăng 9,7% so cùng kỳ. Thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước. Tính đến hết 30-10-2017, đã giải ngân 20.772 tỷ đồng, đạt 57,4% kế hoạch vốn hiện giao (đạt 62,1% so với kế hoạch giao đầu năm). Tín dụng ngân hàng cũng tiếp tục tăng trưởng lành mạnh. Đến cuối tháng 10, huy động vốn đạt 2,557 triệu tỷ đồng, tăng 16,3%; dư nợ đạt 1,553 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm cuối năm 2016. Đến cuối tháng 10, toàn thành phố tiếp nhận 128 dự án đầu tư theo hình thức PPP; thu hút vốn FDI đạt 2,23 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo, trong 10 tháng qua, trên địa bàn có 20.634 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 164,3 nghìn tỷ đồng. Tính chung toàn thành phố hiện có 227.542 doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp đã ổn định, tập trung vào sản xuất, kinh doanh. Nhiều chương trình hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp đã được tổ chức. Qua đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước đan xen những thuận lợi và khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của Thủ đô trong 10 tháng qua tiếp tục phát triển cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô. Để duy trì sự tăng trưởng, từ nay đến cuối năm, Hà Nội vẫn phải thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND thành phố. Trọng tâm vẫn là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo mọi thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Để hoàn thành nhiệm vụ cả năm, trong cuộc họp ngày 31-10 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao từ đầu năm; rà soát từng đầu việc, để kịp thời chỉ đạo, giải quyết vướng mắc. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Hai tháng cuối năm là thời điểm nước rút, các sở, ngành cần tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2018. Tập trung ưu tiên công tác điều hành và chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, dứt khoát không được để tình trạng chồng chéo, trùng lắp. Việc thanh tra, kiểm tra đã có quy định rõ ràng, phải thực hiện nghiêm, không được gây khó dễ cho doanh nghiệp. Nếu thanh tra, kiểm tra từ hai lần trở lên mà không có căn cứ rõ ràng, các khu công nghiệp, chế xuất có quyền từ chối tiếp đoàn thanh tra.

Trung Vũ