Tài chính - Ngân hàng

Tiếp tục tạo điều kiện cao nhất cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 11/05/2017, 13:28:25
 Font Size:     |        Print

Với phương châm hành động “trách nhiệm - hiệu quả”, Hà Nội đã, đang và sẽ nỗ lực đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, trong tháng 4 vừa qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 67.130 tỷ đồng, đạt 32,8% dự toán. Chi ngân sách địa phương 15.958 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán. Tính tới cuối tháng 4, Hà Nội đã có 295 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 698 triệu USD, đạt 23,3% kế hoạch năm. Đáng chú ý, đã có 7.516 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 56.731 tỷ đồng, thực hiện giải thể 338 doanh nghiệp.

Theo báo cáo, trong bốn tháng qua, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội cũng tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2016. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 4,8% so tháng trước và tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước, lũy kế bốn tháng tăng 5,9% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 730.088 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước (trong đó, tổng mức bán lẻ ước đạt 170.480 tỷ đồng, tăng 7%)…

Để đạt được kết quả đó, Hà Nội đã triển khai các biện pháp tổng thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Lãnh đạo UBND thành phố cho biết, cuối tháng 3-2017, đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp năm 2017. Theo đó, trong năm nay, dự kiến tăng thêm khoảng 40.000 doanh nghiệp, cao gấp hai lần so với năm 2016, sẽ đóng góp khoảng 40% GRDP của thành phố, trong đó có khoảng 30% đến 35% số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Mục tiêu chung của thành phố là phát triển doanh nghiệp về số lượng và chất lượng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh… Nhằm đạt được chỉ tiêu nêu trên, bên cạnh việc triển khai các nhóm giải pháp tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính minh bạch, thông thoáng, Hà Nội tập trung triển khai thiết lập cơ chế bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; chú trọng các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để chuyển dịch cơ cấu lao động từ thô sơ sang lao động có tay nghề trình độ cao.

Nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng được thực hiện như: Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; khuyến khích phát triển các công cụ tài chính hỗ trợ các tổ chức, tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn theo cơ chế giảm thấp nhất tài sản bảo đảm, tài sản thế chấp; hỗ trợ tiếp cận thông tin, khai thác thông tin và tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu; thương mại hóa các đề tài, đề án, phát minh, sáng kiến; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi sản phẩm; cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài… Nhằm tiếp tục thu hút đầu tư giai đoạn 2017-2020, cũng như mở rộng cơ hội làm ăn của cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến, ngày 24-6 tới, Hà Nội tổ chức hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Hội nghị dự kiến có gần 900 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 120 đến 150 đại biểu quốc tế, 500 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trung Vũ