Minh bạch để thu hút nhà đầu tư

Thứ Năm, 29/09/2016, 12:42:56
 Font Size:     |        Print

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đến giữa tháng 9-2016, Sở đã huy động được 267,27 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 91,9% kế hoạch năm. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường thứ cấp tám tháng đầu năm là 5,57 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần giá trị giao dịch năm 2015.

Theo HNX, từ đầu năm đến nay, huy động vốn qua thị trường trái phiếu Chính phủ luôn đạt với số lượng vốn cao. Trong đó hầu hết các phiên nhà đầu tư tập trung vào trung hạn từ 10 đến 15 năm. Tại phiên đấu thầu trái phiếu mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng gói thầu 5.000 tỷ đồng và huy động đạt 3.490 tỷ đồng. Theo HNX, phát hành trái phiếu Chính phủ thành công là vì lãi suất hấp dẫn và qua đấu thầu đã minh bạch được tài chính.

Không chỉ tập trung đẩy mạnh thị trường trái phiếu Chính phủ, HNX còn hướng đến xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi bàn về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX cho biết, các phương thức giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp hiện chưa phù hợp, hệ thống văn bản pháp lý của trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhiều điều khoản quy chuẩn để hỗ trợ thị trường thứ cấp hình thành và phát triển. Ðể tạo điều kiện điện tử hóa và gắn hoạt động phát hành với giao dịch, tăng cường minh bạch hóa thông tin trên thị trường trái phiếu, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và tuân thủ các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, HNX đã lập và hiện đang hoàn thiện lần hai Ðề án tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính. HNX sẽ tận dụng thị trường trái phiếu Chính phủ để khai thác cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trên thị trường cổ phiếu, HNX cũng đang triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng, tính minh bạch của thị trường, tăng cường công tác giám sát... Tới đây, HNX sẽ đưa ra lấy ý kiến công chúng đầu tư về bộ nguyên tắc quản trị công ty dự kiến áp dụng đối với các doanh nghiệp niêm yết. Ðối với thị trường UPCoM, HNX sẽ sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết. Bên cạnh đó, HNX sẽ chú trọng quản lý, giám sát doanh nghiệp đăng ký giao dịch có độ rủi ro cao, xây dựng cơ chế cảnh báo nhà đầu tư đối với cổ phiếu của các công ty không tuân thủ tốt quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tiếp tục thực hiện công tác phân bảng, phân ngành doanh nghiệp trên thị trường UPCoM.

Nhìn nhận về thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho rằng, việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, quản trị công ty và quan hệ nhà đầu tư của các doanh nghiệp là một trong các trụ cột chiến lược giúp cải thiện chất lượng môi trường đầu tư tại Việt Nam. Ông Vũ Bằng thông tin thêm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Nghị định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, trong đó bổ sung một số nội dung mới. Bước đi này cùng với bước tiến pháp lý mang tính đột phá trong những năm qua sẽ giúp nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phát triển bền vững thị trường chứng khoán. Ông Vũ Bằng cho hay: Hoàn thiện khung pháp lý là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm thúc đẩy công tác tái cấu trúc, nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng cường quản trị công ty của các doanh nghiệp, giúp thị trường không ngừng phát triển, từng bước trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế...

Trung Vũ