Sơn Tây phát huy tiềm năng, lợi thế của đô thị cổ để phát triển kinh tế

Thứ Tư, 17-03-2021, 20:10
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 17-3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng bộ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng thị xã Sơn Tây đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thiếu vững chắc. Thu ngân sách còn thấp. Việc huy động các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực xã hội hoá còn thấp. Thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp còn hạn chế, chưa khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch chưa đạt kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhất là trên đất công, đất nông, lâm nghiệp còn hạn chế, một số trường hợp tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đạt được thời gian qua. Năm 2020, trong điều kiện rất khó khăn, thị xã Sơn Tây đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế đô thị còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Sơn Tây phát huy tiềm năng, lợi thế của đô thị cổ để phát triển kinh tế -0
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho thị xã Sơn Tây. (Ảnh: DUY LINH)

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thị xã Sơn Tây là đô thị cổ, đô thị văn hoá lịch sử. Vì thế, thị xã cần đẩy mạnh quán triệt trong toàn xã hội về tiềm năng, lợi thế của đô thị cổ để khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng, xứng danh vùng đất địa linh nhân kiệt. Từng cá nhân, tập thể nhận rõ trách nhiệm, chủ động, sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ.

Thị xã Sơn Tây cần phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử, định hướng phát triển kinh tế gắn với văn hóa, du lịch; đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị, tạo bước phát triển đột phá để sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại hai. Trước mắt, thị xã Sơn Tây cần coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với phát triển du lịch và tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Chủ động kêu gọi các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hoá để phát triển kinh tế xã hội. Tập trung đầu tư nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu thị xã Sơn Tây tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ nhạy bén, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng thị xã Sơn Tây số tiền 250 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho năm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

NGỌC THÀNH