Cùng "kể chuyện" lịch sử, văn hóa Hà Nội

Nét khác biệt của Bảo tàng Hà Nội so với các bảo tàng khác là có hàng nghìn hiện vật do chính người dân hiến tặng. Nhiều hiện vật gắn bó với các gia đình qua nhiều thế hệ, hiện vật có giá trị kinh tế cao. Nhưng với tình yêu Hà Nội, nhiều tập thể, cá nhân đã để "mảnh ký ức" của riêng mình góp phần kể câu chuyện lịch sử, văn hóa chung của Hà Nội.  (28/09/2018)

TIN BÀI KHÁC