Tìm hướng tiêu thụ sản phẩm thêu cổ truyền

Tương tự như thực trạng ở những làng nghề truyền thống khác, ở làng thêu Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội), rất hiếm thấy bạn trẻ gắn bó với nghề truyền thống ở quê hương. Nhưng có một người trẻ sinh ra ở Quất Động đã tìm cách gìn giữ những tinh hoa và phát triển nghề thêu cổ truyền trong xã hội đương đại. (28/06/2018)