Hà Nội thành lập 92 thôn, tổ dân phố mới

Thứ Sáu, 25-12-2020, 22:04

Ngày 25-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn năm 2020.

Theo quyết định, 92 thôn, tổ dân phố mới được thành lập, đặt tên thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, các quận: Bắc Từ Liêm thành lập 25 tổ dân phố mới; Thanh Xuân thành lập 18 tổ; Cầu Giấy thành lập chín tổ; Nam Từ Liêm thành lập năm tổ; Hà Đông thành lập bốn tổ; quận Đống Đa và Long Biên, mỗi địa phương thành lập hai tổ. Huyện Gia Lâm thành lập 27 thôn, tổ dân phố mới.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận, huyện trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường trên địa bàn phổ biến, quán triệt quyết định này đến các thôn, tổ dân phố, khu vực dân cư; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, căn cứ phân cấp kinh tế - xã hội, quan tâm bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, tổ dân phố mới thành lập bảo đảm hoạt động hiệu quả, đúng mục đích.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân tại thôn, tổ dân phố mới được thành lập.
 

NGUYÊN TRANG