Niềm vui của "người vác tù và hàng tổng"

Người ta vẫn ví cán bộ mặt trận như "người vác tù và hàng tổng", song ông Ngô Văn Lợi (trong ảnh), Trưởng ban Công tác mặt trận số 1 phường Yên