Điểm sáng về cải cách hành chính của Thủ đô

Mặc dù trên địa bàn vẫn còn những hộ gia đình làm nông nghiệp, nhưng quận Long Biên lại là đơn vị dẫn đầu thành phố về cải cách hành chính (CCHC), nhất là giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3, cấp độ 4. Người dân đã bắt đầu quen với việc ngồi ngay tại nhà để thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) qua mạng. Tại một số địa bàn, kết quả giải quyết còn được trả tại nhà. Với việc ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, các bước giải quyết TTHC được quản lý chặt chẽ về thời gian, rõ trách nhiệm với từng cá nhân. (31/08/2017)

TIN BÀI KHÁC