Mô hình “Khu dân cư, Tổ dân phố điện tử” phường Hạ Đình

Thứ Hai, 14/11/2016, 13:44:33
 Font Size:     |        Print
 

Sau hơn một năm hoạt động, mô hình “Khu dân cư, Tổ dân phố điện tử” tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) phát huy được hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 6, các tình nguyện viên là công dân tại các khu dân cư này được tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm ứng dụng 48 thủ tục hành chính mức độ ba cấp quận và bốn thủ tục hành chính mức độ ba cấp phường. Họ luôn thường trực để tiếp nhận khai thông tin các dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân.

Ảnh: DUY LINH