... U MÊ

Thứ Sáu, 28-10-2016, 03:42

Tham chức, tham quyền, tham danh vọng làm cho không ít người trở nên u mê. Chạy các cửa không được hoặc chưa được họ cậy nhờ cả thầy bói, thầy cúng, chạy đến cả các chốn linh thiêng với lễ vật cực khủng nhờ thánh thần phù hộ... Thương thay kiếp người trong cõi u mê.

Tranh của họa sĩ DUY LIÊN.

Tranh của họa sĩ LET.

Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG.

Tranh của họa sĩ NOP.

LÝ TRỰC DŨNG