Bốc thăm... lấy quân trang

Ngày tổng khởi nghĩa, "vệ quốc đoàn" ở chiến khu về, thấy anh nào cũng buộc túm ống quần, có lẽ để khỏi vướng víu khi tập tành, chiến đấu và để cả chống vắt đỉa nữa, cho nên được tặng thêm cái tên vui là "vệ túm". (19/04/2011)

TIN BÀI KHÁC