Viết tiếp giấc mơ thương hiệu Việt

NDĐT - Việt Nam từng có rất nhiều các thương hiệu mạnh, chứa đựng cả giấc mơ và một trời ký ức của nhiều thế hệ người tiêu dùng như cao Sao Vàng, xe đạp Thống Nhất, kem Thủy Tạ, xà bông Cô Ba, giầy Thượng Đình… Giờ một số đã khuất bóng, nhưng cũng có thương hiệu đang mạnh mẽ trở lại “đường đua”, để viết tiếp câu chuyện về thương hiệu của mình. (03/09/2018)

Các tin bài khác