Nâng cao chất lượng hàng Việt Nam

Thứ Bảy, 11-08-2018, 22:45

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là Cuộc vận động) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Trong năm 2017, Cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt Nam. Đồng thời, giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm sức cạnh tranh. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng nhập lậu, kém chất lượng,... vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; một số sản phẩm chưa thật sự thu hút về mẫu mã, chất lượng và giá cả. Năm 2018, thị trường sẽ có nhiều thách thức do các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, nhiều mặt hàng nhập khẩu sẽ về mức thuế suất 0% đến 5%. Để tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động, các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới, phát triển thị trường trong nước; tạo động lực, khuyến khích từng doanh nghiệp tăng năng suất, tối ưu hóa nguồn lực, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng thương hiệu, thị trường để chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày càng nâng cao; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước khi đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

PV