Tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt

Thứ Bảy, 28-07-2018, 17:22

Ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước-NHNN) khẳng định với Nhân Dân cuối tuần, NHNN tiếp tục kiên định thực hiện đồng bộ các giải pháp, công cụ chính sách tiền tệ với mục tiêu nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Xin ông đánh giá về diễn biến thị trường ngoại tệ sau khi NHNN niêm yết tỷ giá bán can thiệp ở mức 23.050 VND/USD vào ngày 3-7 vừa qua?

- Sau động thái của NHNN, tỷ giá trên thị trường diễn biến tương đối ổn định, chủ yếu quanh mức 23.040-23.050 VND/USD. Điều đó cho thấy, NHNN đã đáp ứng toàn bộ nhu cầu đăng ký mua ngoại tệ của các TCTD có trạng thái ngoại tệ âm để bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường, cùng với các biện pháp, công cụ chính sách tiền tệ khác đã giúp tỷ giá và thị trường ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

- Vậy tại sao ngày 23-7, NHNN lại niêm yết tỷ giá bán ở mức 23.273 VND/USD?

- Việc NHNN sẵn sàng can thiệp tại tỷ giá 23.050 VND/USD đã giúp bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại tệ như đã nêu trên. Trên thực tế, khi thị trường ngoại tệ có thiếu hụt cục bộ về ngoại tệ và chịu áp lực từ yếu tố tâm lý, kỳ vọng, việc can thiệp ngoại tệ của NHNN đã bổ sung một lượng ngoại tệ nhất định cho thị trường, giúp khả năng cung ứng ngoại tệ cho khách hàng của TCTD tốt hơn. Do đó, ngày 23, NHNN niêm yết tỷ giá bán ngoại tệ ở mức 23.273 VND/USD để tỷ giá thị trường diễn biến phù hợp hơn với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời bảo đảm sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý.

- Trong bối cảnh kinh tế, chính trị của thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, NHNN định hướng điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới như thế nào, thưa ông?

- NHNN vẫn tiếp tục kiên định mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) từ đầu năm nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong điều hành, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, công cụ CSTT để thực hiện mục tiêu trên, trong đó tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, phối hợp với các công cụ khác và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

- Xin cảm ơn ông!

PV (Thực hiện)