Hành trình chủ động cải cách không ngừng

Thứ Bảy, 01-06-2019, 15:04

Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) lần thứ tư liên tiếp xếp thứ nhất bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 (PAR INDEX 2018) với kết quả là 90,57%. Theo Phó Thống đốc NHNN Ðào Minh Tú (ảnh bên), đây là kết quả của một quá trình chủ động, nỗ lực CCHC không ngừng nghỉ của NHNN.

- Xin ông cho biết, NHNN xác định đâu là trụ cột trong CCHC?

- Chúng ta có thể thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã xác định mục tiêu là xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN). Do đó, kế hoạch hằng năm của NHNN triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước với mục tiêu bảo đảm tính đồng bộ với các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hay nói cụ thể hơn đó là nhiệm vụ CCHC của NHNN phải gắn với đổi mới phương thức phục vụ lấy người dân, DN làm trung tâm và phải hỗ trợ DN, người dân tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng, góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và để đóng góp cho việc cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia.

Theo quan điểm đó, phạm vi hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của NHNN đã được xác định gồm ba trụ cột: (1) CCHC theo chương trình tổng thể CCHC nhà nước; (2) CCHC nội bộ, trọng tâm là phương thức điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; (3) Cải cách thủ tục của tổ chức tín dụng (TCTD) với DN, người dân theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm lãi suất, phí dịch vụ, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch với TCTD, trực tiếp hỗ trợ cho DN.

- Từ định hướng đến triển khai trên thực tế, kết quả cụ thể về CCHC trong hoạt động hỗ trợ DN, người dân vay vốn, tiếp cận dịch vụ ngân hàng như thế nào, thưa ông?

- Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Tiếp cận tín dụng của Việt Nam là một trong hai chỉ số của Việt Nam đạt trung bình của ASEAN 4 (cùng với Chỉ số Tiếp cận điện năng). Thông tin trên có thể thấy sự cải thiện rõ nét về môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và cải thiện môi trường kinh doanh nói chung.

Thứ nhất, hoạt động cải cách tại NHNN được tổ chức triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực trên cả sáu lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Ðã cắt giảm 31% điều kiện kinh doanh, 20% chế độ báo cáo định kỳ bảo đảm thực chất; toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 bảo đảm yêu cầu công khai minh bạch; công tác xử lý, quản lý văn bản, tổ chức hội nghị, cuộc họp, đào tạo trong toàn ngành được điện tử hóa… góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cắt giảm đáng kể giấy tờ, chi phí đi lại.

Thứ hai, theo định hướng, kế hoạch của NHNN, hệ thống các TCTD đã chủ động rà soát, cắt giảm, bãi bỏ nhiều TTHC tạo thuận lợi cho người dân, DN vay vốn và sử dụng các dịch vụ. Các quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí, lãi suất được công bố công khai và cập nhật liên tục trên trang tin điện tử của ngân hàng; các phần mềm tiện ích sử dụng trên điện thoại được cung cấp giúp khách hàng tra cứu thông tin, trao đổi về chất lượng, giá cả dịch vụ… Các ngân hàng đã tổ chức hơn 420 cuộc gặp gỡ, đối thoại với DN trên toàn quốc; đã cho vay mới hơn 50.000 DN; thực hiện gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, giảm lãi suất gần 60.000 tỷ đồng đối với các khoản vay cũ của hơn 3.300 DN.

- Trong dài hạn, NHNN có kế hoạch gì để tiếp tục "nâng chất" cho quá trình CCHC, thưa ông?

- Về định hướng thời gian tới, NHNN tiếp tục đẩy mạnh CCHC trọng tâm là các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và hỗ trợ phát triển DN. Những mục tiêu này tôi tin chắc rằng sẽ không bị giảm sức nóng hoặc trì hoãn khi người đứng đầu NHNN rất quan tâm, sâu sát và chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt.

Những nỗ lực CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh vì thế sẽ không chỉ là yếu tố giảm bớt các điều kiện kinh doanh mà quan trọng hơn là việc củng cố một ngành, lĩnh vực hiện đại, hội nhập và con người hành chính mang tính phục vụ. Ðây là yếu tố cốt lõi thực hiện mục tiêu kép vừa thúc đẩy sự phát triển của hệ thống DN, phục vụ người dân, giảm chi phí thời gian và nhân lực trong việc thực hiện các TTHC, điều kiện kinh doanh đồng thời giảm rủi ro trong hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh bền vững.

- Xin cảm ơn Phó Thống đốc!

Trong PAR INDEX 2018, chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo điều hành CCHC của NHNN đạt 100% trong khi mức bình quân của các bộ là 87,65%. Kết quả điều tra xã hội học đánh giá tác động CCHC của NHNN tiếp tục xếp vị trí thứ nhất, ghi dấu năm thứ 5 liên tiếp NHNN dẫn đầu chỉ số này.

Mai Anh (thực hiện)