40% cán bộ, nhà giáo, người lao động trong trường đại học, cao đẳng là đảng viên

Thứ Tư, 26/02/2020, 10:47:38

NDĐT - Đây là con số được đưa ra tại tọa đàm nâng cao vai trò của công đoàn đối với công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, do Công đoàn giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, sáng 26-2.

40% cán bộ, nhà giáo, người lao động trong trường đại học, cao đẳng là đảng viên

Tọa đàm nâng cao vai trò của công đoàn đối với công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng.

So với tỷ lệ đảng viên trong các lĩnh vực, ngành nghề, đây là con số đáng mơ ước, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định tại tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch CĐGD Việt Nam Vũ Minh Đức cho biết: Trong nhiệm vụ phát triển Đảng, công đoàn các đơn vị trường đại học, cao đẳng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công tác, phát hiện và khuyến khích đoàn viên tự nguyện sẵn sàng gia nhập tổ chức Đảng.

Trong những năm qua, xác định rõ trách nhiệm của công đoàn ngành T.Ư trong việc chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên. Ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ đại hội, CĐGD Việt Nam đều xác định rõ mục tiêu cụ thể về phát triển Đảng viên. Theo đó, CĐGD các cấp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt trong khối các trường đại học, cao đẳng sư phạm thuộc CĐGD Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy nhà trường, công đoàn các đơn vị đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, nhà giáo, người lao động. Từ việc tạo nguồn, lựa chọn, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu quần chúng ưu tú đi học tập, bồi dưỡng kiến thức về Đảng… đúng quy định của T.Ư.

Từ năm 2017 đến nay, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc CĐGD Việt Nam đã kết nạp khoảng 2.500 đảng viên mới là cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 40% trong số cán bộ, nhà giáo, người lao động. Các đảng viên mới được kết nạp đã phát huy tính tiên phong của Đảng, tiếp tục phấn đấu rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dù đã có những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, tại tọa đàm, các ý kiến cũng chỉ ra, công tác kết nạp đảng viên mới ở một số đơn vị còn một số tồn tại như nguồn kết nạp đảng viên đang có xu hướng giảm. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhà giáo, người lao động có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chỉ tập trung cho chuyên môn, ngại phấn đấu trở thành đảng viên.

Tổ chức công đoàn ở một số trường chưa quan tâm đúng mức công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng, chưa chủ động báo cáo cấp ủy Đảng để có sự quan tâm đúng mức. Hoạt động công đoàn tại một số trường chưa mạnh, chưa tạo phong trào lôi cuốn các đối tượng quần chúng tích cực tham gia, từ đó chậm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

tọa đàm cũng đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, nhà giáo, người lao động, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.

ĐẶNG THANH HÀ