Cần sớm có một bộ sách giáo khoa

Thứ Ba, 02/07/2019, 01:53:49

Gặp cô bạn thân làm giáo viên tiểu học, tôi nói: Dạo này được nghỉ hè rồi, bạn thoải mái đi chơi nhé!

- Ðâu có, tháng 7 này bọn mình lại phải đi tập huấn liên tục.

- Ðang nghỉ hè sao phải đi tập huấn gì vậy?

- Thì tập huấn dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới. Từ năm học 2020 - 2021 là triển khai vào dạy học rồi mà đến nay vẫn chưa có sách giáo khoa mới. Bọn mình chỉ được tập huấn "chay", lý thuyết chung chung thôi, rất khó tiếp cận, hình dung chương trình, sách giáo khoa mới thiết kế, bố trí bài giảng ra sao để chuẩn bị cho tốt - Cô bạn cho biết.

Thời gian để áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới vào dạy học không còn nhiều. Tuy nhiên, việc biên soạn bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Ðào tạo vẫn chưa hoàn thành. Ðiều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tập huấn đội ngũ giáo viên, nhất là đối với những giáo viên được phân công chuẩn bị dạy lớp 1. Ðiều đó đòi hỏi Bộ Giáo dục và Ðào tạo cần sớm tháo gỡ các vướng mắc, triển khai biên soạn, thử nghiệm, hoàn thành, xuất bản một bộ sách giáo khoa để giúp đội ngũ giáo viên có công cụ nghiên cứu và tham gia tập huấn, thực hành các phương pháp khi dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sơn Giang