Ðổi mới từ người đứng đầu

Thứ Ba, 12/02/2019, 02:16:33

Chia sẻ về những định hướng, giải pháp đổi mới giáo dục năm 2019, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết: “Trong xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới, ngành giáo dục không thể chỉ chăm chăm tập huấn, bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới, mà cần đổi mới ngay từ đội ngũ hiệu trưởng. Ở đâu có hiệu trưởng giỏi, ở đó có trường tốt”.

“Thông điệp” về đổi mới dựng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên năm 2019 của người đứng đầu ngành giáo dục nhận được sự đồng tình của nhiều nhà giáo, chuyên gia giáo dục. Bởi thực tế thời gian qua, những vấn đề như dạy thêm, học thêm, lạm thu, quá tải sổ sách, thiếu sự linh hoạt trong đổi mới phương pháp… đều liên quan đội ngũ hiệu trưởng các trường. Trong khi đó, việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ của ngành giáo dục chủ yếu tập trung vào lực lượng giáo viên, còn đội ngũ hiệu trưởng vẫn khá “đủng đỉnh” tạo thành những “nút thắt” khi triển khai các nội dung đổi mới giáo dục vào thực tiễn.

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên cần thay đổi tư duy, tiếp nhận, triển khai những yếu tố mới một cách sáng tạo, hiệu quả. Nếu đội ngũ hiệu trưởng không tích cực tiếp cận cái mới, thay đổi phương pháp thì giáo viên khó có thể sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy, học; các hoạt động giáo dục trong nhà trường sẽ khó để đạt hiệu quả với mục tiêu hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Vì vậy, việc tập trung nâng cao năng lực đội ngũ hiệu trưởng là việc làm cần thiết nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo nên động lực để đổi mới từ mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý nhà trường và tạo nên sự đổi mới trong toàn ngành giáo dục. Ðó cũng chính là việc thay đổi từ người đứng đầu nhằm thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Giang Sơn