Hồi âm

Khắc phục hạn chế, đổi mới thi học sinh giỏi quốc gia

Thứ Tư, 23/01/2019, 04:41:30

Ngày 21-1, Báo Nhân Dân đăng bài viết: "Nhiều băn khoăn trong tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia" phản ánh sai phạm trong kỳ thi học sinh giỏi các năm 2015, 2016, 2017 và những băn khoăn đặt ra trong kỳ thi năm 2019. Ngay sau khi báo đăng, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Ðào tạo) có phản hồi các nội dung liên quan bài báo.

Theo Cục trưởng Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh, các thông tin bài báo nêu là đúng, Bộ GD và ÐT luôn cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục tổ chức tốt thi chọn học sinh giỏi quốc gia (HSGQG).

Ðể thực hiện hiệu quả việc đổi mới thi HSGQG, Bộ GD và ÐT triển khai các giải pháp để khắc phục những hạn chế. Năm 2019, Bộ GD và ÐT không mời các chuyên gia, giảng viên dạy bồi dưỡng, ôn luyện cho đội tuyển các tỉnh tham gia hội đồng ra đề, nhằm không gây ảnh hưởng xấu trong dư luận về tính khách quan, công bằng của kỳ thi. Hạn chế tối đa mời cán bộ, giáo viên, giảng viên đã nghỉ hưu giới thiệu đề đề xuất và tham gia các hội đồng ra đề, chấm thi; đề đề xuất được bảo quản theo chế độ "mật". Ðề thi chính thức và dự bị cho kỳ thi sẽ không sử dụng nguyên đề đề xuất hoặc ý tưởng của các thành viên hội đồng ra đề thi tại khu vực cách ly, mà có biến đổi ít nhất 70% từ đề hoặc ý tưởng gốc, có phản biện độc lập… Công tác coi thi thực hiện theo nguyên tắc cán bộ, giáo viên không coi thi tại địa phương mình mà huy động cán bộ, giáo viên ít nhất hai địa phương khác. Ðối với chấm thi, khâu chọn người tham gia chấm thi cũng tách bạch giữa những người soạn thảo đề thi và người chấm thi. Việc chấm thi các môn thi được thực hiện tập trung tại hội trường có ca-mê-ra giám sát 24 giờ/24 giờ, có sự giám sát liên tục của cán bộ thanh tra và công an.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, Bộ GD và ÐT đang triển khai nghiên cứu, xem xét toàn diện các khía cạnh để tiếp tục đổi mới công tác thi chọn HSGQG, tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Ô-lim-pích khu vực và quốc tế từ sau năm 2020…

PV