Quảng Trị quyết tâm xóa phòng học tạm, học mượn

Thứ Sáu, 18/01/2019, 09:17:39

NDĐT - Ngày 18-1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết, đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông giai đoạn 2019-2021 vừa được HĐND tỉnh này thông qua và UBND tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, do nhu cầu cần kíp xóa sớm phòng học tạm, phòng học mượn để học sinh có trường lớp đàng hoàng nên lãnh đạo tỉnh đã quyết định cố gắng hoàn thành đề án trong năm 2019.

Quảng Trị quyết tâm xóa phòng học tạm, học mượn

Lão đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra phòng học tạm ở huyện miền núi Đakrông.

Theo đó, tại huyện Hướng Hóa cần đầu tư xây dựng 68 phòng học, riêng cấp mầm non 32 phòng, tiểu học 27 phòng, THCS chín phòng. Tại huyện Đakrông cần đầu tư xây dựng 64 phòng học, trong đó mầm non 23 phòng, tiểu học 39 phòng, THCS hai phòng. Tổng mức đầu tư đề án 84 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương, tỉnh và nguồn vốn khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đây là đề án có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cũng như thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc xóa phòng học tạm, phòng học mượn để nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, đề nghị huyện Hướng Hóa và Đakrông tính toán bố trí đúng tỷ lệ nguồn vốn đã được duyệt để quyết tâm thực hiện đề án hoàn thành sớm nhất. Xây dựng trường, lớp phải đạt mỹ thuật, kỹ thuật, theo mẫu chuẩn phù hợp với tiêu chí trường đạt chuẩn. Do ngân sách khó khăn nên khi xây mới phòng học, các điểm trường còn sử dụng được chuyển sang làm nhà ở cho giáo viên hay các công trình phụ trợ cho nhà trường.

LÂM QUANG HUY