Chuyển biến tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho giới trẻ

Thứ Năm, 27/12/2018, 15:44:46

NDĐT- Sau ba năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (LTCMĐĐLS) cho thanh thiếu niên và nhi đồng của các bộ, ngành và các địa phương đã có chuyển biến tích cực.

Chuyển biến tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho giới trẻ

(Ảnh minh họa)

Ngày 27-12, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GĐ- ĐT) tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, sau ba năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trong ngành giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên đã có chuyển biến tích cực.

Công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa thành nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, lứa tuổi, cấp học, ngành nghề đào tạo. Công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với các bộ, ngành và địa phương trong giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng đã được tăng cường, đi vào chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan, tổ chức cùng tham gia công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng.

Các hoạt động tuyên truyền về giáo dục LTCMĐĐLS được đẩy mạnh, hình thức triển khai phong phú, sinh động. Các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục đã chú trọng tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử, sử dụng hiệu quả Internet, mạng xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên (HSSV) và chia sẻ thông tin, tuyên truyền, giáo dục. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các phong trào thi đua, hoạt động tuyên dương, khen thưởng, vinh danh các tấm gương người tốt, việc tốt…có tác động mạnh mẽ đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các bậc cha mẹ HSSV.

Việc đổi mới nội dung chương trình, hình thức giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo trong ngành giáo dục và trong các hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên đã tạo hiệu quả rõ rệt.

Đoàn Thanh niên đã tổ chức được các hoạt động, phong trào thi đua hiệu quả, thu hút được đông đảo thanh thiếu niên, HSSV tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên, HSSV tự rèn luyện LTCMĐĐLS. Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng hàng trăm nghìn đoàn viên ưu tú, được kết nạp vào Đảng.

Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội được tăng cường, bước đầu phát huy hiệu quả. Cảnh quan, môi trường giáo dục từng bước được cải thiện theo định hướng an toàn, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng văn hóa học đường như: Xây dựng nền nếp, quy tắc ứng xử văn hóa, tổ chức hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc, tập thể dục, hoạt động thể thao, tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh.

Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội được tăng cường, bước đầu phát huy hiệu quả trong tổ chức thực hiện giáo dục LTCMĐĐLS trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng GD-ĐT cũng đánh giá công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên nhi đồng vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, như: Một số địa phương, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch mang tính hình thức, chưa cụ thể hóa nội dung Quyết định 1501 thành công việc cụ thể, thiết thực ở cơ sở giáo dục; Một số đơn vị cơ sở còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện, chậm được đổi mới về nội dung, hình thức, chưa phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu niên nên chưa thu hút được đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia, do đó công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên còn hạn chế…

Cùng với đó là việc nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho HSSV qua môi trường mạng gặp nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính để duy trì, cập nhật thông tin, phân loại, xử lý còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều sinh viên dành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng Internet, games online, mạng xã hội nên ngại tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động giáo dục LTCMĐĐLS…

Bộ GD-ĐT cho rằng, giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng phải thực hiện trong quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục; đòi hỏi sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện ở địa phương, cơ sở giáo dục và sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm địa phương, vùng miền; tránh sự chỉ đạo chung chung, làm theo phong trào, hình thức. Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến cần thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Internet, mạng xã hội nhằm lan tỏa mạnh mẽ những hành động cao đẹp, lấy cái tốt để đẩy lùi cái xấu trong đời sống xã hội.

Giai đoạn 2018-2020, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, HSSV trên môi trường mạng; xây dựng mạng lưới thông tin chính trị tư tưởng trên môi trường mạng trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV…

LÊ HÀ - Ảnh: THỦY NGUYÊN