Bảo đảm an toàn trong đưa, đón học sinh bằng xe ô-tô

Thứ Bảy, 17/08/2019, 02:01:07

Ngày 16-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) có văn bản về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa, đón bằng xe ô-tô.

Theo đó, Bộ yêu cầu giám đốc các sở GD và ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh; lưu ý các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô-tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp.

Các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh đi học bằng xe ô-tô lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô theo quy định. Ngoài ra, nhà trường phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô-tô; chịu trách nhiệm quản lý kiểm tra danh sách học sinh, bảo đảm trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe; bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, gia đình học sinh và toàn bộ hoạt động đưa, đón học sinh của nhà trường. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng dịch vụ, về trách nhiệm của giáo viên, nhân viên đưa, đón học sinh để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn đối với học sinh. Thiết lập kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản ánh của cha mẹ học sinh về chất lượng dịch vụ đưa, đón học sinh, kịp thời xử lý và thông báo để cha mẹ học sinh biết, giám sát.