Đề thi môn tiếng Anh giảm độ khó so với năm trước

Thứ Tư, 26/06/2019, 23:12:27

NDĐT- Đề thi môn tiếng Anh năm nay được đánh giá là giảm độ khó so với những năm trước. Trong buổi thi môn Ngoại ngữ, đã có 18 thí sinh vi phạm Quy chế bị đình chỉ thi.

Đề thi môn tiếng Anh giảm độ khó so với năm trước

Thí sinh Kỳ thi THPT quốc gia 2019 ra về sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ

Môn Ngoại ngữ của Kỳ thi THPT quốc gia 2019 có tổng số 795.138 thí sinh đăng kí dự thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt cao 99,59%. Trong buổi thi đã có 18 thí sinh vi phạm Quy chế bị đình chỉ thi, không có cán bộ nào vi phạm Quy chế.

Nhận xét về đề thi tiếng Anh năm nay, Tổ giáo viên tiếng Anh của Hệ thống giáo dục Học mãi cho rằng: Đề thi môn tiếng Anh có xu hướng giảm hẳn về độ khó so với đề thi năm 2018, cấu trúc bám sát đề thi tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Số lượng các câu hỏi ở mức nhận biết được tăng lên, từ 10 câu (năm 2018) lên 21 câu (năm 2019), câu hỏi vận dụng cao giảm hẳn so với đề thi năm 2018 cả về mức độ khó và số lượng câu hỏi chỉ còn năm câu. Đề thi không xuất hiện dạng bài mới, lạ, hầu hết là các dạng bài quen thuộc.

Chung nhận định này, giáo viên Hoàng Xuân của Trung tâm tuyển sinh 247 cho rằng, đề thi môn tiếng Anh Kỳ thi THPT quốc gia 2019 không khó. Nhiều câu hỏi kiểm tra kiến thức giống hệt như trong đề tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo, ví dụ như câu hỏi về Câu điều kiện loại 1, giới từ, dạng bị động của danh động từ, mệnh đề rút gọn, cách đọc đuôi -ed, trọng âm của động từ có hai âm tiết, từ loại, đại từ quan hệ, phỏng đoán ở quá khứ với động từ khuyết thiếu, so sánh hơn, đảo ngữ, câu bị động, trật tự của trạng từ chỉ tần suất với động từ thường, câu tường thuật, câu ước ở quá khứ...

Có thể nói những dạng bài/ những dạng kiến thức được ra trong đề tham khảo đã xuất hiện trong đề thi chính thức của 2019. Học sinh nào đã ôn tập tốt theo định hướng của đề tham khảo chắc chắn sẽ đạt điểm cao trong Kỳ thi lần này.

THANH XUÂN - Ảnh: DUY LINH