Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Thứ Tư, 15/05/2019, 09:41:41

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản 1950/BGDĐT-GDĐH gửi Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) về việc thi hành bản án số 197/2018/HCST ngày 14-12-2018 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Theo công văn, căn cứ vào bản án nói trên, Bộ trưởng GD-ĐT thông báo: Quyết định 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11-10-2013 của Bộ trưởng GD-ĐT về không công nhận học vị tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế đã bị hủy bỏ do bản án nêu trên có hiệu lực. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện bản án nêu trên khôi phục lại học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế.

Trước đó, vụ án theo đơn khởi kiện của ông Hoàng Xuân Quế (Trường ĐHKTQD) yêu cầu hủy Quyết 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11-10-2013 của Bộ trưởng GD-ĐT thu hồi bằng tiến sĩ của ông, kéo dài hơn 5 năm, qua nhiều phiên xử. Tại phiên xử ngày 14-12-2018, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ban hành bản án số 197/2018/HCST tuyên hủy Quyết định 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11-10-2013 của Bộ trưởng GD-ĐT về việc thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế, Trường ĐHKTQD. Sau đó, Bộ GD-ĐT đã kháng cáo và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của Bộ trưởng GD-ĐT. Bản án 197/2018/HCST ngày 14-12-2018 chính thức có hiệu lực. Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội đã có thông báo về trách nhiệm thi hành án tự nguyện đối với Bộ GD-ĐT.

Hủy quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, kiến nghị khôi phục học hàm học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Không chấp nhận kháng cáo của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

XUÂN KỲ