Hướng dẫn việc thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019

Thứ Ba, 14/05/2019, 02:08:14

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa có văn bản gửi các sở GD và ĐT, các đơn vị liên quan, hướng dẫn về việc thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai trong các khâu: Chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tự luận, xử lý bài thi vi phạm quy chế, phúc khảo bài thi tự luận, xét tốt nghiệp.

Cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm không có người thân tham dự kỳ thi; không tham gia thanh tra, kiểm tra tại điểm thi có học sinh của trường mình tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Đáng chú ý, đối với kiểm tra chấm thi tự luận sẽ chú trọng cơ sở vật chất thiết bị; bảo đảm camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi và phòng chấm thi không có kết nối internet; có bộ lưu điện dự phòng, dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera ít nhất 21 ngày.

Đối với thanh tra chấm thi tự luận, bảo đảm có đủ số thành viên để phân công nhiệm vụ tại khu vực làm phách (nếu đánh phách một vòng có một cán bộ thanh tra, đánh phách hai vòng có hai cán bộ thanh tra); khu vực chấm thi, mỗi cán bộ thanh tra từ hai đến ba phòng...

PV