Nhiều thành tựu trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Thứ Tư, 06/02/2019, 07:37:15

NDĐT- Trong giai đoạn 5 năm từ 2013-2018, công tác giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số; công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; việc dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng.

Nhiều thành tựu trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

(Ảnh minh hoạ: Học sinh ở Nậm Pồ, Điện Biên)

Với Quyết định số 692/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, nhiều địa phương đã thực hiện những giải pháp vận động người lớn tuổi học các lớp xóa mù chữ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng xã hội. Công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đạt được nhiều thành tựu:100% đơn vị cấp tỉnh, huyện và 99,9% đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và 80,3% đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

(Nguồn: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT 2018)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo GD-ĐT, hiện nay tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15-60 là 97,65%. Với mục tiêu đề ra trong Đề án Xoá mù chữ, đến năm 2020 phải đạt 98% thì đến nay chúng ta cơ bản đạt được mục tiêu. Trong đó, số người biết chữ trong độ tuổi 15-35 chiếm tỉ lệ 98,92%; số người biết chữ trong độ tuổi từ 36-60 chiếm tỷ lệ 96,2%. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ độ tuổi 15-60 là 93,44%. Có 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện và 99,9% đơn vị cấp xã duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ.

Giai đoạn 2013-2018, trung bình mỗi năm huy động được khoảng 30 nghìn người mù chữ từ 15-60 tuổi tham gia học các lớp xóa mù chữ (từ lớp 1 đến lớp 3); huy động được 25 nghìn người đã được công nhận biết chữ (học hết lớp 3) và những người đang học dở lớp 4, lớp 5 tham gia các lớp học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (từ lớp 4 đến lớp 5). Hằng năm, có khoảng 18 triệu lượt người tham gia các lớp chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng trong các trung tâm học tập cộng đồng nhằm duy trì, củng cố kết quả xoá mù chữ.

Bên cạnh đó, chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học được giữ vững và nâng cao, 63/63 tỉnh, thành phố đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Đã có 14 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3: Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hoà Bình.

Chất lượng phổ cập giáo dục THCS được duy trì bền vững, 63/63 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, trong đó một số tỉnh đạt chuẩn THCS mức độ 2 và 3. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; cơ bản bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục.

Tới năm 2017 chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 63/63 tỉnh, thành đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Hết năm học 2013-2014 cả nước mới có 18 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, hết năm học 2015-2016, cả nước có 50/63 tỉnh được công nhận đạt chuẩn.

Việc thực hiện thành công các mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đặc biệt là giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chất lượng phổ cập ngày càng được nâng cao.

Việc dạy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm. Hiện tại đang triển khai dạy và học tám thứ tiếng dân tộc thiểu số: Tiếng Mông, Chăm, Khmer, Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Mơ Nông, Thái ở 23 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

THANH XUÂN