Năm học 2019-2010, Hà Nội sẽ giảm khoảng 4.000 học sinh thi vào lớp 10

Thứ Ba, 16/10/2018, 06:24:07

NDĐT- Năm học 2019-2020 tới khi , toàn thành phố Hà Nội sẽ có khoảng hơn 81 nghìn đến 83 nghìn học sinh tuyển vào THPT, giảm từ 3.000 đến 4.000 học sinh so với năm học 2018-2019.

Năm học 2019-2010, Hà Nội sẽ giảm khoảng 4.000 học sinh thi vào lớp 10

Học sinh lớp 10 tại Hà Nội trong ngày khai giảng năm học mới

Dự kiến toàn thành phố có 101.460 học sinh xét tốt nghiệp THCS khi năm học 2018-2019 kết thúc. Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sẽ có khoảng 60-62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và 8 – 10% số học sinh tham gia học nghề.

Số lượng học sinh tuyển vào trường THPT sẽ vào khoảng 81.200 đến 83.200 học sinh, giảm từ 3.000 đến 4.000 em so với năm học trước.

Trong số này, các trường THPT công lập sẽ tuyển từ 60.900 đến 62.900 học sinh, giảm khoảng 3.000 đến 4.000 em so với năm học trước. Các trường ngoài công lập tuyển khoảng 20.300 học sinh, số lượng tương đương năm học trước. Tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên số lượng 10.100 học sinh. Số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề.

* [INFOGRAPHIC] Phương án thi lớp 10 năm học 2019-2020 của Hà Nội

* Học sinh Hà Nội thi lớp 10 với bốn môn

* Hai phương án xét tuyển cho lớp 10 trường ngoài công lập

THANH XUÂN - Ảnh: THUỶ NGUYÊN