100% các trường học sẽ phải có bộ quy tắc ứng xử

Thứ Sáu, 12/10/2018, 06:56:55

NDĐT- Từ nay đến năm 2020, 100% nhà trường phải xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử, quy định những việc nên làm và không nên làm trong mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường.

100% các trường học sẽ phải có bộ quy tắc ứng xử

Sinh hoạt tổ chuyên môn tại Trường tiểu học Khu đô thị Sài Đồng, Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1299/QĐ – TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”. Mục tiêu của Đề án là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Giai đoạn từ năm 2018 - 2020, mục tiêu cụ thể là 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ GD-ĐT ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường; Hằng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hoá ứng xử, môi trường văn hoá trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện… Giai đoạn 2020-2025, đề ra mục tiêu đạt cao hơn nữa các tỷ lệ này.

Về Bộ GD-ĐT sẽ ban hành quy định quy tắc ứng xử trong trường học; trên cơ sở đó các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh...). Bộ quy tắc ứng xử quy định những việc nên làm và không nên làm trong mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử phải dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp lứa tuổi, các cấp học và văn hoá đặc trưng vùng miền.

THANH XUÂN - Ảnh: DUY LINH