[Infographic] Các mốc thời gian thực hiện lựa chọn sách giáo khoa

Thứ Tư, 19-02-2020 10:02

NDĐT- Sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa mới trong cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục bắt đầu triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 để có thể bắt đầu sử dụng trong nhà trường từ năm học 2020-2021.

HOA LÊ - DUY LONG