[Infographic] Những con số về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Thứ Năm, 09-07-2020 13:14

Những con số đáng chú ý về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

[Infographic] Những con số về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 -0
LÊ HÀ - ĐỨC TRUNG