[Infographic] Mức thu học phí năm học 2020-2021 của Hà Nội

Thứ Năm, 27-08-2020 10:07

Sở GD-ĐT Hà Nội hướng dẫn về mức thu học phí đối với giáo dục công lập các cấp học; cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục ngoài công lập cho năm học 2020-2021.

[Infographic] Mức thu học phí năm học 2020-2021 của Hà Nội -0
LÊ HÀ - ĐỨC TRUNG