Xử lý nghiêm công trình xây dựng trái phép

Thứ Bảy, 06-07-2019, 02:09

Trước áp lực gia tăng dân số, nhu cầu xây dựng các công trình để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là tình hình xây dựng nhà ở đang diễn ra ở tốc độ cao, cùng với đó, các công trình xây dựng trái phép ngày càng gia tăng; công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của chính quyền một số địa phương còn lỏng lẻo, thiếu kiên quyết, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đáng chú ý, ở nhiều nơi, mặc dù biết người dân xây dựng công trình trái phép nhưng chính quyền địa phương vẫn “làm ngơ”.

Nhiều trường hợp chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng lại thiếu kiểm tra, giám sát, cho nên nhiều công trình vi phạm chỉ nộp phạt nhưng không chịu tháo dỡ và tiếp tục xây dựng mà không bị cưỡng chế. Khi công trình xây dựng xong và người dân chuyển đến ở, mọi chuyện xem như đã rồi. Tại các thành phố lớn, việc xử lý công trình xây dựng trái phép càng phức tạp hơn, có trường hợp, chính quyền địa phương phải cưỡng chế, nhưng khi lực lượng cưỡng chế rút đi thì công trình đó lại tiếp tục được xây dựng.

Hậu quả của việc xây dựng công trình trái phép là rất khó có thể khắc phục. Ở nhiều địa phương, chính quyền và cơ quan chức năng không thể ngăn chặn và xử lý các công trình xây dựng trái phép... cho nên thường “chạy” theo để hợp thức hóa sai phạm đã xảy ra.

Để không còn phải “chạy” theo các công trình xây dựng trái phép, cần thượng tôn pháp luật, kiên quyết xử lý đối với những công trình này ngay từ thời điểm vừa khởi công xây dựng; ra quyết định xử phạt và áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình. Mặt khác, cần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi “bảo kê”, nhận hối lộ... khi xử lý các công trình xây dựng trái phép.


Đỗ Văn Nhân