Du khách quốc tế đến Hà Nội năm 2019 tăng 2,15 lần so với năm 2015

Thứ Hai, 06/01/2020, 14:55:29

NDĐT - Ngày 6-1, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tổng kết Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Du khách quốc tế đến Hà Nội năm 2019 tăng 2,15 lần so với năm 2015

Ban Chỉ đạo chương trình 04 của Thành ủy tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Qua bốn năm triển khai, Chương trình 04 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, an sinh xã hội…. Các chỉ tiêu đều đạt so với mục tiêu đề ra, một số chỉ tiêu vượt yêu cầu.

Về văn hóa, việc xây dựng các mô hình văn hóa như: Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ngày càng đi vào thực chất. Các mô hình được gắn kết với triển khai Quy tắc ứng xử. Việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử từng bước nâng cao văn hóa ứng xử của người dân, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thành phố đã xây dựng được hệ thống thiết chế văn hóa tương đối đồng bộ, gồm 23 thiết chế văn hóa cấp hành phố, 32 trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao cấp quận, huyện; 4.061 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, tổ dân phố. Hà Nội trở thành trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế, với nhiều sự kiện văn hóa quan trọng được tổ chức như: Chương trình hòa nhạc Cổ điển Vietnam Airlines, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội… Đối với du lịch, so với năm 2015, năm 2019, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đã tăng gấp 2,15 lần, đạt 7,02 triệu lượt khách.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội tiếp tục là lá cờ đầu về giáo dục cả nước. Thành phố có gần 1.500 trường chuẩn quốc gia, đạt 55,1%. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%. Thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ năm 2016. Về y tế, tình trạng quá tải tại bệnh viện cấp thành phố đã chấm dứt từ năm 2017. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 115%. 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thành phố đang xây dựng đề án để nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế.

Đối với giải quyết việc làm, trong bốn năm qua, Hà Nội đã tổ chức 524 phiên giao dịch việc làm, qua đó hơn 81 nghìn lao động được tuyển dụng. Thành phố giải quyết được gần 590 nghìn việc làm. Công tác giảm nghèo có nhiều đột phá, trong bốn năm, Hà Nội giảm được 52 nghìn hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 3,64% xuống còn 1,16%.

Mặc dù vậy, việc triển khai Chương trình 04 vẫn một số bất cập: Một số dự án chậm tiến độ; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa… còn bất cập; việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng kết quả triển khai tại các địa phương chưa đồng đều... Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đã rút kinh nghiệm và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phát huy những thành tựu đã đạt được; đồng thời, khắc phục những bất cập kể trên trong thời gian tới.

GIANG NAM