Xếp hạng các trường đại học châu Á 2018

Thứ Tư, 18-10-2017, 10:04
Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

NDĐT- Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vừa đưa ra Xếp hạng đại học châu Á 2018 với 400 cơ sở giáo dục đại học. Trong danh sách 10 trường đứng đầu có tên của các quốc gia và vùng lãnh thổ: Singapore, Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đứng đầu là Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University – NTU, Singapore). Vị trí thứ 2 cũng thuộc về một trường của Singapore, Đại học Quốc gia Singapore (National University Singapore - NUS).

Ngoài ra, trong top 10 năm nay, có 4 đại học của Hồng Công (Trung Quốc), 3 đại học của Trung Quốc và 1 đại học của Hàn Quốc.

Năm nay, trong bảng xếp hạng QS có 400 cơ sở giáo dục đại học của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Việt Nam có 5 đơn vị có mặt trong danh sách này, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 139), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (xếp hạng 142), Trường đại học Bách khoa Hà Nội (xếp hạng nhóm 291-300), Trường đại học Cần Thơ (xếp hạng nhóm 301-350), Đại học Huế (xếp hạng nhóm 351-400).

THANH XUÂN