Yêu cầu Netflix loại bỏ phim vi phạm chủ quyền và pháp luật Việt Nam

Thứ Ba, 01-09-2020, 14:52
Phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" có hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vừa có văn bản số 1665/PTTH&TTĐT gửi Công ty Netflix yêu cầu loại bỏ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền và pháp luật Việt Nam.

 

Liên quan đến vấn đề này, ngày 28-8-2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản số 1665/PTTH&TTĐT yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam. Đây là văn bản nhắc nhở lần thứ hai về vấn đề này mà Cục gửi tới Công ty Netflix.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Công ty Netflix đã không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam tại công văn số 1330/PTTH&TTĐT ngày 20-7-2020 về việc yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tới người sử dụng tại Việt Nam. 

Tại văn bản số 1665/PTTH&TTĐT, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Công ty Netflix, ngay khi nhận được văn bản, nghiêm túc thực hiện rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và chấm dứt hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt trong các bộ phim, chương trình truyền hình trên kho nội dung của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, nếu trên dịch vụ của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam tiếp tục xuất hiện các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam sẽ xem xét các biện pháp phù hợp để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước đó, ngày 20-7-2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã gửi văn bản số 1330/PTTH&TTĐT cảnh báo Công ty Netflix về các nội dung truyền hình vi phạm pháp luật Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, qua công tác quản lý nhà nước, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thấy rằng, các nội dung trên dịch vụ của Công ty Netflix cung cấp đến người dùng Việt Nam đang vi phạm các quy định pháp luật hiện hành Việt Nam (Luật Trẻ em, Luật Báo chí, Luật Điện ảnh…).  

Cụ thể: Các nội dung này không được biên tập để phù hợp truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam; chuyển ngữ tiếng Việt sử dụng từ ngữ thô tục, phá hoại tính trong sáng của tiếng Việt; cho phép trẻ em dễ dàng xem các nội dung không phù hợp với trẻ em.

Tại văn bản số 1330/PTTH&TTĐT, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu công ty Netflix chấm dứt hoạt động chuyển ngữ tiếng Việt, gỡ bỏ các nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc chủ quyền, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam trên kho nội dung đang cung cấp đến người dùng Việt Nam. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để nghị cấp Giấy phép theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong trường hợp có nhu cầu tham gia thị trường dịch vụ truyền hình tại Việt Nam.
 

TUYẾT LOAN