Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Thứ Hai, 18-05-2020, 14:29
Khai mạc Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

NDĐT - Ngày 18-5, tại Hà Nội, đã khai mạc Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) do Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức.

Với hơn 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh được chọn lọc trưng bày, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng, Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam” gồm ba phần: Sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Giai cấp Công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam làm theo lời Bác.

Công chúng được trực tiếp xem những hiện vật gốc thuộc các nhóm hiện vật: thể hiện sự đoàn kết của giai cấp công nhân trong phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột và giải phóng dân tộc; một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công nhân và Công hội như sách Bản án chế độ thực dân Pháp, báo Thanh niên, sách Đường Kách mệnh (đã được công nhận là Bảo vật quốc gia); những phần thưởng, giấy khen được trao tặng cho những cá nhân xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới từng bước đi, trưởng thành của Công đoàn Việt Nam; các hiện vật là sản phẩm được sản xuất từ các phát minh, sáng kiến của giai cấp công nhân.

Trưng bày cũng giới thiệu các hình ảnh, hiện vật của 19 tập thể, cá nhân xuất sắc - đại diện cho những tấm gương ưu tú đã được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam 2019”.

Các đại biểu tham quan Trưng bày.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là người đặt cơ sở lý luận và cho việc thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Người sớm khẳng định sứ mệnh lịch sử, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 91 năm hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, trở thành điểm tựa cho đông đảo công nhân, viên chức, người lao động của cả nước, họ cũng là lực lượng đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là những người tiếp tục trực tiếp thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sách Đường Kách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (đoạn nói về Tổ chức Công hội).

Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam” đưa đến cho công chúng, đặc biệt là công nhân, đoàn viên công đoàn những hiểu biết sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; tình cảm của Người đối với cán bộ, công nhân, tổ chức Công đoàn; những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưng bày sẽ kéo dài từ ngày 18-5 đến hết tháng 8-2020 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - số 25 Tông Đản (Hà Nội).

NGỮ THIÊN