Trưng bày các tác phẩm được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Thứ Sáu, 31-08-2018, 16:53
Ký họa "Đồng chí Khương trong trận Bình Giã" của tác giả Cổ Tân Long Châu - giải thưởng Nhà nước.

NDĐT – Từ chiều 30-8, các tác phẩm của các tác giả từng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật được trưng bày cho công chúng thưởng thức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Để kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm “Tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh của các tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước năm 2016” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 30-8 đến hết ngày 8-9.

Trong số 18 tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2016, giới mỹ thuật, nhiếp ảnh vinh dự và tự hào có 2 tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 11 tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước. Đây là những tác phẩm có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển mỹ thuật, nhiếp ảnh nói riêng, văn học nghệ thuật nước nhà nói chung.

Tượng đài "Chiến thắng sông Lô" của tác giả Tạ Quang Bạo - giải thưởng Hồ Chí Minh.

Triển lãm và cuốn vựng tập giới thiệu toàn bộ 20 tác phẩm, cụm tác phẩm được trao giải thưởng của: ba nhà điêu khắc (Tạ Quang Bạo, Phan Thị Gia Hương, Nguyễn Văn Quế), năm họa sĩ (Nguyễn Bích, Cổ Tấn Long Châu, Bửu Chỉ, Lê Lam, Đỗ Sơn), năm nhà nhiếp ảnh (Lương Nghĩa Dũng, Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết). Các tác phẩm nhiếp ảnh được in phóng từ file ảnh do tác giả, gia đình tác giả cung cấp. Các tác phẩm điêu khắc là tượng đài được chụp hình, in tấm lớn.

Triển lãm trưng bày được năm tác phẩm, bộ tác phẩm hội họa nguyên bản thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, còn lại là các bản in từ ảnh chụp tác phẩm. Ngoài ra, để làm phong phú thêm cho không gian trưng bày, góp phần đem tới một cái nhìn toàn diện hơn về các sáng tác của tác giả, Ban Tổ chức có chọn lọc và trưng bày thêm chín tranh, tượng (bản gốc) của các tác giả: Tạ Quang Bạo, Phan Thị Gia Hương, Cổ Tấn Long Châu, Bửu Chỉ, Đỗ Sơn.

Triển lãm có sự phối hợp của các tác giả, gia đình các tác giả, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Bến Tre, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam…

KHÁNH NGUYÊN