Mộc Châu hò hẹn

Thứ Sáu, 10-01-2020, 09:47

Giữa miên man mận trắng

xen phớt hồng đào phai

sương mờ dâng lũng nắng

chập chờn miền thiên thai

Ngan ngát thảo nguyên gió

trinh nguyên hương tình đầu

em gái nào thoáng gặp

cũng như là cô dâu

Phập phừng men rượu bản

ơi Tân Lập, Phiêng Cành

chỉ một lần lạc bước

đủ một đời chông chênh

Đủ cho lòng thắc thỏm

mỗi khi đông vừa tàn

nắng tưng bừng váy áo

xuân đầu cành râm ran

… Tết này không về kịp

đành ra giêng hẹn hò

mận tam hoa, không lẽ

ta phụ mình, Mộc Châu?

CAO XUÂN SƠN